Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal Unii Europejskiej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Portal EKPiUU
 
   
 

  Marian Żukowski

– prof. dr hab., kierownik Zakładu Funkcjonowania Gospodarki na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1994); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (praca doktorska 1978 r.); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (praca habilitacyjna 1989 r.). Pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii UMCS, Prodziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS, Kierownika Centrum Badań Wschodnich UMCS. Obszar badawczy: Transformacja systemu bankowego w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej; Zmiany gospodarcze i społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. W latach 1993–2002 pełnił funkcje kierownicze w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie i w Banku Pekao SA. Współdziałał przy założeniu Banku Depozytowo-Kredytowego LTD (Ukraina) w Łucku na Ukrainie, a także Przedstawicielstw polskich banków w Rosji, na Łotwie i Białorusi. Był członkiem Zespołu doradczego przy Premierze RP. Organizator 15 Międzynarodowych Sympozjum Banków krajów Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Autor i współautor 5 książek. Redaktor i współautor monografii, w tym wydanych w językach obcych: „Банковская система в Польше” (j. rosyjski), „Еволюція банківської системи Польщі” (j. ukraiński), „The Banking System In Poland” (j. angielski) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce, Rosji i na Ukrainie w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
„Perspektywy współpracy gospodarczej Polski
ze wschodnimi sąsiadami”
Ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie ...>

Rozwój gospodarczy Rosji po 1998 roku ...>

Polsko-rosyjska współpraca gospodarcza ...>Powrót->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl