Оцінка соціально-економічної ситуації в Україні

 

 

На підставі основних макроекономічних показників можна зробити висновок, що останніми роками в українській економіці відбуваються позитивні зміни – як кількісні, так і якісні. Для економіки України цього періоду характерні високий темп зростання, низький дефіцит бюджету та контрольована інфляція. Динамічний розвиток української економіки підтверджує приріст ВВП, темп річного зростання якого протягом останніх 5 років становить від 2,6% до 12,1% щорічно. Рівень інфляції останніх років становив приблизно 10–12%, реальний курс гривні залишився стабільним, а країна зберегла конкурентоспроможність експорту.

 

Таблиця 1. Показники економічного розвитку в Україні у 2003–2006 рр.

 

Показник

2003

2004

2005

2006

ВВП (млн грн)

264 165

344 822

418 529

535 860

ВВП (зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

9,4

12,1

2,6

7,1

Промислове виробництво (млн грн)

220 605,0

326 544,0

385 398,5

460 371,9

Промислове виробництво (зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

15,8

12,5

3,1

6,2

Сільськогосподарська продукція (млн грн)

64,5

83,5

92,5

94,3

(зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

– 9,9

19,1

4,0

0,4

Будівництво (млн грн)

– будівельно-монтажні роботи

13 337

20 800

25 500

38 031

(зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

26,5

17,3

– 6,6

9,8

Товароперевезення

млрд тонокілометрів

450,7

469,4

460,6

477,2

(зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

11,9

5,5

– 1,3

4,2

Послуги зв’язку (млн грн)

13 226,0

21 126,0

27 447,0

33 491,5

Роздрібна торгівля (млн грн)

49 994

65 738

157 502

123 668

(зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

20,5

20,0

22,4

25,3

Оптова і роздрібна торгівля

зростання по відношенню до попереднього періоду, % )

14,4

17,8

8,3

Експорт товарів (млн дол. США)

23 080,0

32 672,3

34 286,8

38 367,7

(зростання по відношенню до попереднього періоду, % )

28,5

41,6

5,0

12,1

Імпорт товарів (млн дол. США)

23 021,0

28 996,0

36 141,1

45 034,5

(зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

35,6

26,0

24,6

24,6

Сальдо торговельного балансу (млн дол. США)

1 288,0

4 873,0

– 1854,3

– 6 666,8

Прямі іноземні інвестиції

в Україні (зростання у млн дол. США)

1 411,0

1 711,0

7 328,2

21 186,0

Середня місячна заробітна плата (грн)

462,3

589,6

806,2

1 044,0

Середня реальна заробітна плата (зростання по відношенню до попереднього періоду, %)

15,2

23,8

20,3

29,2

Офіційний рівень безробіття (%)

3,6

3,6

3,1

2,7

Рівень безробіття за методологією МОП  (%)

9,1

8,6

7,6

6,8

Індекс споживчих цін – CPI  (% - грудень до грудня попереднього року)

8,2

12,3

10,3

11,6

Індекс цін виробників промислової продукції (%)

11,1

24,1

9,5

14,1

Надходження до бюджету (млн грн)

75 286

90 593

134,030

171,748

Надходження до бюджету (% ВВП)

28,5

26,3

32,8

32,6

Видатки бюджету (млн грн)

75 793

102 385

141,765

175,235

Видатки бюджету (% ВВП)

28,7

29,7

31,9

33,2

Дефіцит бюджету (млн грн)

– 507

– 11 792

– 7,735

3,713

Дефіцит бюджету (% ВВП)

– 0,2

– 3,4

0,9

0,7

Валютні резерви (млн дол. США)

6 937

9 525

19,4

22,25

Середній курс валют (грн/дол. США)

5,33

5,30

5,05

5,05

Середня процентна ставка для кредитів у комерційних банках (%)

17,9

17,7

16,4

14,1

Середня процентна ставка для депозитів у комерційних банках (%)

7,1

7,9

8,0

7,6

Індекс вартості наданих кредитів у комерційних банках (по відношенню до попереднього періоду, %)

61,4

30,6

62,0

171,0

Зріст вартості депозитів у комерційних банках

(по відношенню до попереднього періоду, %)

62,7

35,2

60,0

138,8

Кількість населення (млн)

47,6

47,3

46,96

46,25

 

Джерело: Авторські розрахунки на основі статистичних даних.

 

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Починаючи з 2000 р. реальний валовий внутрішній продукт України постійно зростає. У 2003 р. ВВП становив 264,1 млрд українських гривень (грн), що у перерахунку на одного мешканця становило 5505 грн (на 820 грн більше, ніж у 2002 р.)[1]. У 2006 р. ВВП становив понад 538,6 млрд грн. Проте викликає хвилювання факт, що темп зростання реального ВВП у 2005 р. знизився, а це може сигналізувати початок проблем у розвитку української економіки протягом наступних років.

 

Графік 1. Реальний ВВП України у 1996–2006 (номінальні показники та зміни процентного відношення порівняно з попереднім роком)

 

Pole tekstowe: змінаPole tekstowe: млрд гривень

 

Джерело: авторський аналіз на підставі  Річного звіту Нацбанку України, 2003 р., с. 14; даних міжнародного комітету статистики СНД http://www.cisstat.com/rus/index.htm (завантажено 04. 06. 2005 р.); даних Нацбанку України http://www.bank.gov.ua/Macro/index.htm (завантажено 04. 02. 2008 р.).

 

У першому кварталі 2005 р. валовий внутрішній продукт зріс на 5% (щоправда, у першому кварталі 2004 р. цей приріст становив 11,5%). Відтак, можна констатувати зниження темпу економічного росту. Найбільше зростання доданої вартості на початку 2005 р. спостерігається у воєнно-промисловому комплексі (7,1%), транспортній галузі (6,8%) та сільському господарстві (5,7%)[2].

 

Графік 2. Додана вартість у головних галузях економіки (темп змін по відношенню до попереднього року)

 

 

Джерело: авторський аналіз на підставі річного звіту Нацбанку України, 2003 р., с. 148–149; Бюлетеня Нацбанку України №3/2005 (144), с. 3; дані Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=51194&cat_id=52319  (завантажено 06. 03. 2005 р. і 12. 02. 2008 р.)

 

Протягом останніх років приріст ВВП було досягнуто за рахунок зростання в основних галузях економіки. Збільшення частки промисловості та будівництва у структурі валового внутрішнього продукту вказує на зростання внутрішнього та інвестиційного попиту, а також на існування сприятливої для експортних галузей економічної кон’юнктури. Проте у 2005 р. було відзначено спад доданої вартості у торгівлі й будівництві, який виявився у зниженні споживацького та інвестиційного попиту. У наступних роках ці небезпечні тенденції було дещо призупинено.

 

Таблиця 2. Темп зростання (зниження) продукції в основних галузях української промисловості (у порівнянні до попереднього року, %)

 

Сфера

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Промисловість загалом

7,0

15,8

12,5

3,1

6,2

10,2

Добувна

2,3

5,5

4,1

4,4

5,8

2,7

Харчова

8,4

20

12,4

13,7

10,0

10,0

Легка

0,4

4,0

13,6

0,3

– 1,9

0,4

Хімічна

6,5

16,8

14,4

9,8

3,2

6,2

Металургійна

3,9

14,3

12,0

– 1,5

8,9

8,3

Машинобудівна

11,3

35,8

28,0

7,1

11,8

28,6

Електроенергетична

1,1

4,7

– 1,1

2,9

6,7

3,2

 

Джерело: Annual Report, National Bank of Ukraine, 2006.

 

Останнім часом структура використання ВВП характеризується коливаннями споживання та інвестицій (заощаджень). Експорт нетто коливається в межах від 1,5 до 4,5% ВВП і залежить насамперед від світової економічної кон’юнктури на українські експортні товари[3].

Структура і обсяг  ВВП у 2005 і 2006 рр. виглядали таким чином.

 

Таблиця 3. Структура ВВП за витратами (%)

 

Сфера

2005

2006

Споживання

76,5

78,6

Інвестиції

22,6

24,3

Сальдо закордонної торгівлі

0,9

– 2,9

Загальний ВВП

100,0

100,0

Загальний ВВП (млн грн)

441,5

537,7

 

Джерело: Annual Report, National Bank of Ukraine, 2006, с. 17.

 

Оцінюючи представлені дані, слід підкреслити, що в українській економіці мають місце позитивні зміни, які виявляються і в рості споживання, і в зростанні обсягу інвестицій і ВВП. Динаміка інвестицій є дещо вищою за динаміку споживання, що слід розцінювати однозначно позитивно.

 

Таблиця 4. Структура ВВП за видом доходів (%)

 

Сфера

2005

2006

Заробітна плата і доходи з підприємницької діяльності

49,1

49,4

Податки нетто

12,7

13,5

Доходи підприємств (брутто)

38,2

37,1

Загальний ВВП

100,0

100,0

Загальний ВВП (млрд грн)

441,5

537,7

 

Джерело: Annual Report, National Bank of Ukraine, 2006, с. 17.

 

 

Стан державного бюджету

Надходження до бюджету в Україні протягом останніх років становили 27-28% ВВП. У 2004 р. вони склали понад 81 млрд грн. Більшість надходжень становили податки (68,8% загальної кількості надходжень).  У 2002 р. було перевищення бюджету на 1,6 млрд грн, натомість у 2003 і 2004 рр. дефіцит бюджету становив відповідно 0,49 і 6,2 млрд грн. У структурі витрат бюджетних коштів у 2004 р. більшість із них припала на соціально-культурні витрати (29,3% загальної суми витрат), а також загальнодержавні витрати (11,3%, у тому числі 3,5% – повернення боргів). Дефіцит бюджету продовжував мати місце також у 2005–2007 рр.

 

Графік 3. Надходження, витрати і дефіцит бюджету по відношенню до ВВП у 1995–2006 рр.

 

 

 

Промислова і сільськогосподарська продукція

Головним фактором економічного зростання останніх років є збільшення промислової продукції, яка становить приблизно 1/3 усього ВВП.  Додатковий темп приросту промислової продукції спостерігався на початку 2003 р. Найшвидший темп зростання цього показника припадає на березень 2004 р.,  при цьому цей таки період був переломним моментом: протягом наступних місяців 2004 і 2005 рр. темп зростання промислової продукції характеризувався від’ємною динамікою. У 2006 р. тенденція змінилася на протилежну, але у 2007 р. було знову відзначено невелике зниження темпу зросту промислової продукції.

 

Графік 4. Темп зростання промислової продукції (сумарний приріст у % порівняно до аналогічного періоду попереднього року)

 

 

Джерело: авторське дослідження на підставі даних Державного комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2003/arh_s_e.html (завантажено 05. 06. 2005 і 12. 02. 2008 рр.)

 

У 2003 р. темп зростання промислової продукції становив 15,8%. Загальна вартість вироблених товарів і наданих послуг у 2003 р. становила 220,6 млрд грн. Високий темп приросту промислової продукції був як наслідком сприятливих експортних цін та збільшення інвестиційного попиту деяких підприємств (наприклад, металургійної промисловості),  так і наслідком збільшення темпу зростання продукції машинної промисловості, а також харчової продукції – унаслідок збільшення споживацького попиту (покращення матеріального стану населення)[4].

 

Графік 5. Темп зростання (зниження) продукції в основних галузях української промисловості (порівняно до попереднього року, %)