̳
'
ϳ
 
   
 

  '

prof. dr hab., kierownik Zakadu Funkcjonowania Gospodarki na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Absolwent Wydziau Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1994); Absolwent Wydziau Ekonomicznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (praca doktorska 1978 r.); Absolwent Wydziau Ekonomicznego Uniwersytetu im. omonosowa w Moskwie (praca habilitacyjna 1989 r.). Peni funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii UMCS, Prodziekana Wydziau Ekonomicznego UMCS, Kierownika Centrum Bada Wschodnich UMCS. Obszar badawczy: Transformacja systemu bankowego w Polsce i w Europie rodkowej i Wschodniej; Zmiany gospodarcze i spoeczne w krajach Europy rodkowej i Wschodniej, ze szczeglnym uwzgldnieniem Rosji. W latach 19932002 peni funkcje kierownicze w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie i w Banku Pekao SA. Wspdziaa przy zaoeniu Banku Depozytowo-Kredytowego LTD (Ukraina) w ucku na Ukrainie, a take Przedstawicielstw polskich bankw w Rosji, na otwie i Biaorusi. By czonkiem Zespou doradczego przy Premierze RP. Organizator 15 Midzynarodowych Sympozjum Bankw krajw Europy rodkowej i Wschodniej, organizowanych w Polsce, na Ukrainie, Biaorusi i w Rosji.

-- ...>

1998 . ...>

- ...>

->
 
     

 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraiskich Uniwersytetw
btargons@klio.umcs.lublin.pl