̳
'
ϳ
 
   
 

  

profesor nauk historycznych. Specjalizuje si w historii powszechnej. Jest kierownikiem Katedry Stosunkw Midzynarodowych i Krajoznawstwa Instytutu Sowianoznawstwa w Rwnem Uniwersytetu Slawistycznego w Kijowie; profesorem katedr: Nauk Politycznych Pastwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Rwnem, Historii Ukrainy Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Historii Powszechnej i Prawoznawstwa Pastwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiasku, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jest autorem licznych prac naukowych m.in. monografii, podrcznikw, sownikw, artykuw i recenzji. Wybrane publikacje: Teoria i praktyka kolonializmu niemieckiego (XVI-XIX w.), monografia, Kijw 1996; wiat na przeomie epok: historia koca XIX poowy XX w., podrcznik, Kijw 2000; Wstp do teorii stosunkw midzynarodowych, podrcznik, Kijw 2000; Sownik terminologiczny z metodyki bada krajoznawczych, Kijw 2002; Wstp do teorii polityki, podrcznik, Kijw 2005; Koncepcje niemieckiej Europy rodkowej monografia, Kijw 2005.

-...>

...>

-
...>

->
 
     

 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraiskich Uniwersytetw
btargons@klio.umcs.lublin.pl