̳
'
ϳ
 
   
 

  

doktor nauk historycznych w zakresie etnologii i antropologii, profesor. Pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. T. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, profesor Uniwersytetu Szczeciskiego. Specjalista w dziedzinie historii etnicznej, antropologii i etnologii narodw Europy Wschodniej i rodkowo-Wschodniej. Bra udzia w pracach wielu ekspedycji etnograficznych, antropologicznych i archeologicznych na terenach Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Biaorusi, Uzbekistanu, Estonii i Modowy.
Wybrane pozycje bibliograficzne: Skad antropologiczny narodu ukraiskiego: aspekt etnogenetyczny, Kijw 2001; Podstawy antropologii (podrcznik dla studentw nauk historycznych), Kijw 1995; Antropologia (podrcznik dla studentw nauk humanistycznych), Kijw 2001; W.N. Statko, M.I. Hadkych, S.P. Seheda, Historia spoeczestwa pierwotnego (podrcznik dla studentw nauk humanistycznych), Kijw 2001.

(, , ). ...>

. ...>

...>

: ...>

г : ? ...>

->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraiskich Uniwersytetw
btargons@klio.umcs.lublin.pl