̳
'
ϳ
 
   
 

   ̳

prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Europy rodkowo-Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Biaymstoku. Specjalizuje si w problematyce historii Kocioa wschodniego w Europie rodkowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu m. in. Supral jako orodek kulturalno-religijny w XVI wieku, Leimen 1984; Podlaskie orodki i organizacje prawosawne w XVI-XVII wieku, Biaystok 1991; Koci prawosawny w dawnej Rzeczypospolitej, Biaystok 2001; Koci prawosawny w pastwie Piastw i Jagiellonw, Biaystok 2003; Koci prawosawny w Polsce, Biaystok 2006; The Orthodox Heritage. A Few Academic Works about the History of the Orthodox Church in Poland, Supral 2007. Zainteresowania badawcze: historia Kocioa Wschodniego w Europie rodkowo-Wschodniej; stosunki narodowociowe i etniczne w Europie rodkowo-Wschodniej. Odznaczony Zotym Krzyem Zasugi przyznanym za osignicia naukowe przez Prezydenta RP w 2005 r.

-- ...>

...>

³ - ...>

->
 
     

 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraiskich Uniwersytetw
btargons@klio.umcs.lublin.pl