Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal Unii Europejskiej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Portal EKPiUU
 
   
 

  Serhij Trojan

– profesor nauk historycznych. Specjalizuje się w historii powszechnej. Jest kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych i Krajoznawstwa Instytutu Słowianoznawstwa w Równem Uniwersytetu Slawistycznego w Kijowie; profesorem katedr: Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem, Historii Ukrainy Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Historii Powszechnej i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jest autorem licznych prac naukowych m.in. monografii, podręczników, słowników, artykułów i recenzji. Wybrane publikacje: Teoria i praktyka kolonializmu niemieckiego (XVI-XIX w.), monografia, Kijów 1996; Świat na przełomie epok: historia końca XIX – połowy XX w., podręcznik, Kijów 2000; Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, podręcznik, Kijów 2000; Słownik terminologiczny z metodyki badań krajoznawczych, Kijów 2002; Wstęp do teorii polityki, podręcznik, Kijów 2005; Koncepcje niemieckiej Europy Środkowej monografia, Kijów 2005.
„Rozwój stosunków transgranicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej”
Zasady konstytucyjne ukraińskiej państwowości i rewolucja systemu politycznego ...>

Podstawowe zasady współpracy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów ...>

Procesy demokratyczne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich rola w stymulacji współpracy transgranicznej ...>Powrót->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl