Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal Unii Europejskiej
Wspólny Sekretariat Techniczny
Portal EKPiUU
 
   
 

  Serhij Segeda

– doktor nauk historycznych w zakresie etnologii i antropologii, profesor. Pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. T. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista w dziedzinie historii etnicznej, antropologii i etnologii narodów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Brał udział w pracach wielu ekspedycji etnograficznych, antropologicznych i archeologicznych na terenach Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Uzbekistanu, Estonii i Mołdowy.
Wybrane pozycje bibliograficzne: Skład antropologiczny narodu ukraińskiego: aspekt etnogenetyczny, Kijów 2001; Podstawy antropologii (podręcznik dla studentów nauk historycznych), Kijów 1995; Antropologia (podręcznik dla studentów nauk humanistycznych), Kijów 2001; W.N. Statko, M.I. Hładkych, S.P. Seheda, Historia społeczeństwa pierwotnego (podręcznik dla studentów nauk humanistycznych), Kijów 2001.
„Wspólne korzenie cywilizacyjne Polski i Ukrainy
(historia, etnologia, archeologia)”
Pierwotne zasiedlenie Europy. Najstarsi mieszkańcy terenów Ukrainy i Polski ...>

„Rewolucja neolityczna” w Europie. Problem pochodzenia Indoeuropejczyków ...>

Pochodzenie i wczesna historia etniczna Słowian ...>

Ruś Kijowska i państwo staropolskie: paralele historyczne...>

Rzeczpospolita – państwo jakich narodów? ...>


Powrót->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl