Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal of European Union
Common Technical Secretariat
Portal of ECPUU
 
   
 


  Serhij Trojan

– profesor nauk historycznych. Specjalizuje się w historii powszechnej. Jest kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych i Krajoznawstwa Instytutu Słowianoznawstwa w Równem Uniwersytetu Slawistycznego w Kijowie; profesorem katedr: Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem, Historii Ukrainy Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Historii Powszechnej i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jest autorem licznych prac naukowych m.in. monografii, podręczników, słowników, artykułów i recenzji. Wybrane publikacje: Teoria i praktyka kolonializmu niemieckiego (XVI-XIX w.), monografia, Kijów 1996; Świat na przełomie epok: historia końca XIX – połowy XX w., podręcznik, Kijów 2000; Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, podręcznik, Kijów 2000; Słownik terminologiczny z metodyki badań krajoznawczych, Kijów 2002; Wstęp do teorii polityki, podręcznik, Kijów 2005; Koncepcje niemieckiej Europy Środkowej monografia, Kijów 2005.The development of cross-border cooperation
in Central-Eastern Europe
Constitutional basics of Ukrainian state and political system’s evolution ...>

The basic principles of political science cooperation and functioning of Euroregions ...>

Democratic processes in the countries of Central-Eastern Europe and their role in trans-border cooperation’s optimization ...>

Homepage->
 
     

 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl