Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal of European Union
Common Technical Secretariat
Portal of ECPUU
 
   
 

  Serhij Segeda

– doktor nauk historycznych w zakresie etnologii i antropologii, profesor. Pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. T. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista w dziedzinie historii etnicznej, antropologii i etnologii narodów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Brał udział w pracach wielu ekspedycji etnograficznych, antropologicznych i archeologicznych na terenach Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Uzbekistanu, Estonii i Mołdowy.
Wybrane pozycje bibliograficzne: Skład antropologiczny narodu ukraińskiego: aspekt etnogenetyczny, Kijów 2001; Podstawy antropologii (podręcznik dla studentów nauk historycznych), Kijów 1995; Antropologia (podręcznik dla studentów nauk humanistycznych), Kijów 2001; W.N. Statko, M.I. Hładkych, S.P. Seheda, Historia społeczeństwa pierwotnego (podręcznik dla studentów nauk humanistycznych), Kijów 2001.„The common civilization roots of Poland and Ukraine
(history, ethnology, archeology)"
The ancient european inhabitance. Prehistoric humanity on the territories of Ukraine and Poland ...>

„The Neolithic revolution” in Europe. The problem of the origin of the Indo-Europeans ...>

The origin and the ethnic history of the Slavs ...>

Kievan Rus and the Old Polish state: historical parallels...>

Polish republic: which nations’ country? ...>

Homepage->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl