Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal of European Union
Common Technical Secretariat
Portal of ECPUU
 
   
 

  Antoni Mironowicz

– prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce historii Kościoła wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu m. in. Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku, Leimen 1984; Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku, Białystok 1991; Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001; Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003; Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006; The Orthodox Heritage. A Few Academic Works about the History of the Orthodox Church in Poland, Supraśl 2007. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła Wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej; stosunki narodowościowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym za osiągnięcia naukowe przez Prezydenta RP w 2005 r.„From the history of the Orthodox Faith
in Central-Eastern Europe ”Christianisation of Central and Eastern Europe ...>

Orthodox Church in Contemporary Russia ...>

Religious Toleration at the Polish-Belarusian Borderland ...>

Homepage->
 
     

 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl