Serhij Trojan
Antoni Mironowicz
Serhij Segeda
Marian Żukowski
Eriks Jekabsons
Portal of European Union
Common Technical Secretariat
Portal of ECPUU
 
   
 

  Eriks Jekabsons

– profesor asocjowany Katedry Historii Europy Centralnej i Wschodniej na Wydziale Historii Uniwersytetu Łotwy w Rydze. Specjalizuje się w historii Republiki Łotewskiej (1918–1940), a szczególnie w dziedzinie stosunków łotewsko-polsko-litewskich, historii mniejszości narodowych Łotwy, a także historii polityczno-wojskowej Europy Środkowo-Wschodniej. Autor trzech monografii (Poli Latvija [Polacy na Łotwie], Ryga 1996; Lietuvieši Latvija [Litwini na Łotwie], Ryga 2003; Piesrdziga draudziba: Latvijas un Polijas attiecibas 1919–1920 gada [Ostrożna przyjaźń: łotewsko-polskie stosunki w latach 1919–1920], Ryga 2007); czterech encyklopedii biograficznych i 123 artykułów naukowych opublikowanych na Łotwie, w Polsce, Estonii, Rosji, Niemczech, Rumunii, na Białorusi, Litwie, Ukrainie; W 2003 r. otrzymał małą nagrodę Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk – „Felix”; w 2004 r. – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP; w 2003 r. został w Polsce nominowany do Nagrody im. Andrzeja Drawicza. .„TLatvian Lands between the West and East of Europe "A History of Polish-Latvian Relations ...>

The Political Involvement of the Polish Nobility of Latgalia (former Polish Livonia) in the First Quarter of the Twentieth Century ...>

Polish-Latvian Border in the Years 1919–1939 ...>

The Internment of Polish Troops in Latvia in the Years 1939–1940...>

Polish National Minority in Latvia. Brief Description and Activities ...>

Homepage->
 
  © Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
btargons@klio.umcs.lublin.pl